Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je běžně užívaná forma podnikání, určená pro malé a střední podniky.

Stejně jako v případě samostatného podnikání, i pro společnost je nutné nejprve získat oprávnění vykonávat zvolenou činnost na území České republiky. Teprve po jeho získání je společnost zapsaná o obchodního rejstříku a oficiálně může zahájit působení na českém trhu. O zápis do obchodního rejstříku musí zástupce společnosti požádat příslušný soudní orgán do 90 dní od vzniku společnosti nebo od obdržení oprávnění k podnikání. 

Soud o dané žádosti rozhodne do 5 pracovních dní.

Poplatek je 6 000CZK.

 

Dokumenty potřebné k registraci:

 • Smlouvy o založení společnosti (nesmí být starší než 90 dní)
 • Ověřené podpisy zástupců společnosti
 • Doklad o finančním kapitálu společnosti  a minimální nutné finanční rezervě
 • Prokázání důvěryhodnosti zástupců společnosti
 • Výpisy z trestních rejstříků
 • Dokumenty prokazující sídlo společnosti
 • Dokumenty zmocňující další osoby pro účely řízení

 

Podílové vlastnictví  je určeno na základě vloženého kapitálu společnosti. Minimální vklad společníka, a tak i minimální výše základního kapitálu společnosti, je 1 CZK. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem , společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svých vkladů.

 

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, vyřídíme pro Vás:

 • V zastoupení připravíme a podáme žádost o živnostenské oprávnění
 • Budeme komunikovat s úřady, orgány státní správy a soudními institucemi
 • Zajistíme překlad o ověření dokumentů
 • Budeme sledovat průběh řízení až do schválení žádosti
 • Konzultace a pomoc v případě potřeby
 • Asistence při registraci u obchodního soudu
 • Průběžné sledování platnosti dokumentů a včasné upozornění na nutná prodloužení