Průkaz trvalého pobytu opravňuje držitele pobývat na území České republiky bez omezení a zaručuje rovné podmínky v České republice i napříč EU.

 

 

 

 


 

Občané EU jsou občané Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska.

Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Rodinní příslušníci občanů EU a dalších uvedených států jsou manžel, manželka, partner, děti, rodiče, prarodiče a další určení rodinní příslušníci.