Na žádost občana EU lze vystavit potvrzení o přechodném pobytu. Tento certifikát je určen pro ty, kteří plánují na území České republiky pobývat déle než 3 měsíce. Pro pobyt není ze zákona povinný, ale pro usnadnění života na našem území  doporučujeme o potvrzení zažádat. Toto potvrzení je nezbytné například v případech registrace vozidla, při žádostech o půjčky a úvěry, kreditní karty nebo smlouvy s mobilními operátory a telekomunikačními společnostmi.

 

Dokumenty potřebné k žádosti o potvrzení o přechodném pobytu:

 • Cestovní doklad nebo průkaz totožnosti
 • Dokument prokazující účel pobytu
 • Průkazová fotografie
 • Zdravotní pojištění
 • Potvrzení o zajištění ubytování

 

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, vyřídíme pro Vás:

 • Připravíme  potřebné dokumenty a ve Vašem zastoupení podáme kompletní žádost
 • V zastoupení budeme komunikovat s úřady  a orgány státní správy
 • Budeme sledovat průběh řízení až do schválení žádosti
 • Související asistence v případě potřeby
 • Nahlížení do spisů a řešení komplikací v případě nutnosti
 • Sjednávání požadovaných schůzek
 • Průběžné sledování platnosti dokumentů a včasné upozornění na nutná prodloužení

Zároveň můžeme pomoci při sjednávání pojištění, registraci vozidel, žádostech o parkovací karty, výpisy z trestního a dalších rejstříků, překladech dokumentů a včetně dalších souvisejících služeb.


 

Občané EU jsou občané Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska.

Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Rodinní příslušníci občanů EU a dalších uvedených států jsou manžel, manželka, partner, děti, rodiče, prarodiče a další určení rodinní příslušníci.