Dlouhodobé vízum je určeno pro žadatele, kteří zamýšlí pobývat na území České republiky déle než 90 dní za účelem studia, zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny atd. Vízum se vystavuje na dobu maximálně 180 dní a může být na území České republiky dále prodlouženo.  Žádost se podává na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

 

Dokumenty potřebné pro dlouhodobé vízum:

 • Cestovní doklad
 • 2x průkazová fotografie
 • Kompletně vyplněná žádost
 • Dokument prokazující účel pobytu na území (záleží na typu víza)
 • Doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
 • Výpis z rejstříku trestů ze země původu a z každé další země, kde žadatel pobýval po dobu delší než 6 měsíců za poslední 3 roky (neplatí pro děti do 15 let)
 • Zdravotní pojištění (krytí do výše 60 000 EUR) platné na území České republiky
 • Zdravotní potvrzení (jen v určitých případech)

 

Pokud využijete našich služeb:

 • Připravíme potřebné dokumenty a ve Vašem zastoupení podáme kompletní žádost
 • V zastoupení budeme komunikovat s úřady a orgány státní správy
 • Budeme sledovat průběh řízení až do schválení žádosti
 • Související asistence v případě potřeby
 • Nahlížení do spisů a řešení komplikací v případě nutnosti
 • Sjednávání schůzek
 • Průběžné sledování platnosti dokumentů a včasné upozornění na nutná prodloužení

 

Zároveň můžeme pomoci při sjednávání pojištění, registraci vozidel, žádostech o parkovací karty, výpisy z trestního a dalších rejstříků, překladech dokumentů a včetně dalších souvisejících služeb.


 

Mimoevropské státy (Non-EU) jsou všechny země mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko nebo Švýcarsko.

Tyto státy jsou obecně nazývány třetí země a jejich občané jsou občané tzv. třetích zemí.