Průkaz trvalého pobytu opravňuje držitele pobývat na území České republiky bez omezení a zaručuje rovné podmínky v České republice i napříč EU.  Toto povolení je vhodné především pro  cizince pracující v České republice, na jeho základě není vyžadováno potvrzení z Úřadu práce.

Žádost může být podána buď v České republice nebo  na českém velvyslanectví v cizině.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


 

Mimoevropské státy (Non-EU) jsou všechny země mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko nebo Švýcarsko.

Tyto státy jsou obecně nazývány třetí země a jejich občané jsou občané tzv. třetích zemí.