Povolení k dlouhodobému pobytu lze vystavit až na 2 roky  žadatelům, kteří prodlužují dlouhodobé vízum za stejným účelem pobytu a plánují pobývat na území České republiky alespoň 6 měsíců.

 

Dokumenty potřebné pro povolení k dlouhodobému pobytu:

 • Cestovní doklad
 • 2x průkazová fotografie
 • Kompletně vyplněná žádost
 • Dokument prokazující účel pobytu na území (záleží na typu víza)
 • Doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
 • Výpis z rejstříku trestů ze země původu a z každé další země, kde žadatel pobýval po dobu delší než 6 měsíců za poslední 3 roky (neplatí pro děti do 15 let)
 • Zdravotní pojištění (krytí do výše 60 000 EUR) platné na území České republiky
 • Zdravotní potvrzení (jen v určitých případech)

 

Pokud využijete našich služeb, vyřídíme pro Vás:

 • Připravíme  potřebné dokumenty a ve Vašem zastoupení podáme kompletní žádost
 • V zastoupení budeme komunikovat s úřady a orgány státní správy
 • Budeme sledovat průběh řízení až do schválení žádosti
 • Související asistence v případě potřeby
 • Nahlížení do spisů a řešení komplikací v případě nutnosti
 • Sjednávání požadovaných schůzek
 • Průběžné sledování platnosti dokumentů a včasné upozornění na nutná prodloužení

 

Zároveň můžeme pomoci při sjednávání pojištění, registraci vozidel, žádostech o parkovací karty, výpisy z trestního a dalších rejstříků, překladech dokumentů a včetně dalších souvisejících služeb.


 

Mimoevropské státy (Non-EU) jsou všechny země mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko nebo Švýcarsko.

Tyto státy jsou obecně nazývány třetí země a jejich občané jsou občané tzv. třetích zemí.