Potvrzení o přechodném pobytu člena rodiny nebo partnera je vystaveno na dobu pobytu občana EU, nejdéle vydává na pět let. S tímto potvrzením rodinný příslušník nabývá stejných práv jako občan EU.

Dokumenty potřebné pro potvrzení o přechodném pobytu:

 • Cestovní doklad
 • Dokument potvrzující že se jedná o rodinného příslušníka občana EU nebo partnera
 • Pasová fotografie
 • Zdravotní pojištění
 • Potvrzení o zajištění ubytování

 

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, vyřídíme pro Vás následující:

 • Připravíme  potřebné dokumenty a ve Vašem zastoupení podáme kompletní žádost
 • V zastoupení budeme komunikovat s úřady  a orgány státní správy
 • Budeme sledovat průběh řízení až do schválení žádosti
 • Související asistence v případě potřeby
 • Nahlížení do spisů a řešení komplikací v případě nutnosti
 • Sjednávání požadovaných schůzek
 • Průběžné sledování platnosti dokumentů a včasné upozornění na nutná prodloužení

 

Zároveň můžeme pomoci při sjednávání pojištění, registraci vozidel, žádostech o parkovací karty, výpisy z trestního a dalších rejstříků, překladech dokumentů a včetně dalších souvisejících služeb.

 


 

Občané EU jsou občané Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska.

Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Rodinní příslušníci občanů EU a dalších uvedených států jsou manžel, manželka, partner, děti, rodiče, prarodiče a další určení rodinní příslušníci.