Registrace na cizinecké policii je vyžadovaná u občanů EU, kteří zamýšlí pobývat v České republice déle než 30 dní.

Registraci je nutné provést osobně na oddělení cizinecké policie.

Tato povinnost se nevztahuje na děti do 15 let a na osoby přijíždějící v diplomatických záležitostech.

Registrace není nutná, pokud je občan EU po dobu svého pobytu ubytován v zařízení jako je hotel nebo hostel.

 

Dokumenty potřebné k registraci:

 

  • Cestovní doklad nebo průkaz totožnosti
  • Zdravotní pojištění
  • Potvrzení o zajištění ubytování
  • Pokud využijete našich služeb, vyřídíme pro vás:
  • Osobní asistenci při řízení na cizinecké policii
  • Příprava registračních formulářů
  • Překlad a tlumočení během pohovoru na oddělení

 

Zároveň můžeme pomoci při sjednávání pojištění, registraci vozidel, žádostech o parkovací karty, výpisy z trestního a dalších rejstříků, překladech dokumentů a včetně dalších souvisejících služeb.

 


 

Občané EU jsou občané Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska.

Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Rodinní příslušníci občanů EU a dalších uvedených států jsou manžel, manželka, partner, děti, rodiče, prarodiče a další určení rodinní příslušníci.