Partner nebo rodinný příslušník  občana EU, který sám není občanem EU, ale je občanem některé z třetích zemí,  a který plánuje pobývat na území České republiky déle než 3 měsíce, může požádat o partnerské vízum a získat tak současně povolení k přechodnému pobytu. Tento druh povolení opravňuje držitele pobývat na území až 5 let a zaručuje stejná práva jako mají občané EU

 

Dokumenty potřebné pro partnerské vízum:

 • Cestovní doklad
 • Dokument prokazující vztah s občanem EU
 • Pasová fotografie
 • Zdravotní pojištění
 • Potvrzení o zajištění ubytování

 

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, vyřídíme pro Vás:

 • V zastoupení připravíme a podáme žádost o vízum
 • Budeme komunikovat s úřady a orgány státní správy
 • Zajistíme překlad dokumentů
 • Budeme sledovat průběh řízení až do schválení žádosti
 • Konzultace a pomoc v případě potřeby
 • Sjednávání schůzek
 • Průběžné sledování platnosti dokumentů a včasné upozornění na nutná prodloužení
 • Urychlení procesu v případě potřeby

 

Zároveň můžeme pomoci při sjednávání pojištění, registraci vozidel, žádostech o parkovací karty, výpisy z trestního a dalších rejstříků, překladech dokumentů a včetně dalších souvisejících služeb.


 

Mimoevropské státy (Non-EU) jsou všechny země mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko nebo Švýcarsko.

Tyto státy jsou obecně nazývány třetí země a jejich občané jsou občané tzv. třetích zemí.