Živnostenský list je certifikát opravňující samostatně výdělečnou osobu provozovat živnost, pro kterou byl vystaven a jeho správa podléhá živnostenskému zákonu.

Živnostenský zákon definuje dva typy živností:

 • Nevázaná živnost – oprávnění podnikat je získáno většinou okamžitě po registraci na příslušném Živnostenském úřadě.
 • Živnost vázaná – podmínkou k provozování je odborná způsobilost. Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona.

 

Obecné podmínky pro provozování živnosti:

 • Věk 18+ let
 • Právní zůsobilost
 • Čistý trestní rejsřík

 

Dokumenty potřebné z získání živnostenského listu:

 • Cestovní doklad nebo průkaz totožnosti (platí pro občany EU)
 • Potvrzení o souhlasu s místem podníkání
 • Kompletně vyplněná přihláška
 • Výpis z rejstříku trstů

 

Povinnosti podnikatele a daně z příjmů:

Živnostník je povinen registrovat se do 30 dnů od získání živnostenského oprávnění na finančním a sociálním úřadu stejně jako nahlásit tuto skutečnosti zdravotní pojišťovně.

Daň z příjmů v současné době činí 15% a platí se vždy na konci kalendářního roku.

Sociální pojištění se platí měsíčně a jeho míra je 29,2%. Minimální platba pro rok 2015 je 1943CZK (občané některých států můžou být v platbách sociálního pojištění zvýhodněny).

Zdravotní pojištění představuje 13,5% příjmu a minimální záloha pro rok 2015 je 1797CZK (občané třetích zemí, kteří nemají trvalý pobyt v České republice nemůžou využívat veřejného zdravotního pojištění a je třeba zajistit si individuálně zvolené pojištění na dobu pobytu na území).

Celkem se na daních a sociálním a zdravotním pojištění odvádí asi 40% z příjmů.

 

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, vyřídíme pro Vás:

 • V zastoupení připravíme a podáme žádost o živnostenské oprávnění
 • Budeme komunikovat s úřady a orgány státní správy
 • Zajistíme překlad dokumentů
 • Budeme sledovat průběh řízení až do schválení žádosti
 • Konzultace a pomoc v případě potřeby
 • Registrace na finančním a sociálním úřadě, koordinace se zdravotní pojišťovnou
 • Průběžné sledování platnosti dokumentů a včasné upozornění na nutná prodloužení